Storitve

Trženje

 • Ustvarjamo nove trženjske zgodbe
 • Upravljamo trženje izdelkov in storitev
 • Upravljamo z blagovnimi znamkami in skrbimo za njihovo rast in razvoj

 


 

Raziskave

 • Raziskujemo vse in vsakogar, na vse načine, tudi z lastnim orodjem Odgovorim Dobim
 • Analiziramo, predlagamo in svetujemo spremembe na bolje

 


 

Posebno komuniciranje

 • Upravljamo komuniciranje pri transakcijah in kapitalskih prevzemih
 • Upravljamo uglede podjetij in njihovih uprav
 • Vodimo odnose z vsemi javnostmi
 • Upravljamo blagovne znamke
 • Raziskujemo analiziramo in svetujemo

 


 

Oglaševalske storitve

 • Načrtujemo oglaševalske akcije tržnega komuniciranja
 • Izdelujemo vse elemente oglaševalskega spleta (TV, RA, tisk, zunanje oglaševanje, interaktivno, digitalno in socialno).
 • Planiramo, zakupujemo in evaluiramo vse medijske kanale komuniciranja

 


 

Dogodki

 • Načrtujemo in izvajamo vse vrste dogodkov od prodajnih do motivacijskih